An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1618307310" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1572861014" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, ips.ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card card, ip_city city WHERE card.card_status = '0' AND card.card_id = ip_card_cs.card_id AND ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND city.city_id=card.city_id AND ip_cs.cat_id=42052 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42052 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Sprzęt i urządzenia medyczne - iPolska.info An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.2024622690" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ilosc FROM ip_cs cat, ip_card_cs cc, ip_card card, ip_city city WHERE city.city_id=card.city_id AND card.card_status = '0' AND card.card_id=cc.card_id AND cc.cs_id=cat.cs_id AND cat.subcat_id=42990
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
SprzetKop
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
86-100 Świecie, Wojska Polskiego 104,
pow.: świecki, woj.: Kujawsko-pomorskie
52 330 50 43
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
64-100 Leszno, Os. Wieniawa 57a,
pow.: warszawski-zachodni, woj.: Mazowieckie
65 619 38 55
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
42-200 Częstochowa, Poświatowskiej 6,
pow.: Częstochowa, woj.: Śląskie
34 372 29 85
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
01-217 Warszawa, Kolejowa 15/17,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
22 632 99 74
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
20-022 Lublin, Orla 5,
pow.: lubelski, woj.: Lubelskie
81 534 04 09
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
56-400 Oleśnica, PADEREWSKIEGO 5g,
pow.: staszowski, woj.: Świętokrzyskie
512 744 722
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
40-594 Katowice, Gallusa 5,
pow.: Katowice, woj.: Śląskie
32 258 00 70
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
49-305 Brzeg, Zamkowa 11,
pow.: brzeski, woj.: Opolskie
604 845 017
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
20-046 Lublin, Puławska 25u/5,
pow.: lubelski, woj.: Lubelskie
81 533 72 52
KMRENT - maszyny budCentroEnergia - ElekFrycPiwniczankaiPolskaRajsmet Mały
Copyright © 2005-22 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl